Thursday, March 210847623999

Định nghĩa hàng tuồn là gì?

Hàng VNXK tuồn ra là gì?

Theo luật hàng gia công ở Việt Nam không xuất ra thị trường Việt Nam mà đi 1 vòng qua thị trường khác mới về Việt Nam ( tăng chi phí + tiền thuế), nếu tuồn hàng ra thì doanh nghiệp thiệt hại lớn. Các hàng VNXK bán tại thị trường có thể lấy ra  nhiều cách, chủ yếu là 02 cách chính:

  •  Hàng lỗi , ăn cắp, vì vậy hàng này dơ hoặc lỗi nhẹ , số lượng nhỏ giọt.
  •  Hàng xí nghiệp sản xuất dư : về cơ bản là trái với hợp đồng, tuy nhiên có 1 số cơ sở làm điều này kiếm thêm. Ví dụ đơn đặt hàng thương hiệu là 1000 thì xí nghiệp ở VN làm 1100 đôi trừ hao hư hỏng. Sau khi trừ hao sẽ là 40 , thì hàng thanh lý là 40 đó, shop thu lại để bán lẻ.

Để liên hệ sản xuất hàng VNXK chất lượng, giá tốt ít bị rò rỉ như thế , hãy liên hệ hợp tác ngay với ZULY qua hotline 01247623999 / 0946619882 để cùng đưa ra các mẫu thiết kế đẹp và chất lượng cho đơn hàng xuất ngoại của công ty bạn nhé !