Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Giày Dép Gen Z là một thương hiệu giày dép thời trang dành cho giới trẻ, được thành lập vào năm 2023. Chúng tôi có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại
 • Thông tin về các sản phẩm bạn đã xem hoặc mua
 • Thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi
 • Gửi cho bạn các thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Thực hiện các mục đích tiếp thị và quảng cáo

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để trả lời bình luận của bạn và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Media

Khi bạn tải lên hình ảnh hoặc video lên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiển thị hình ảnh và video của bạn trên trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên hệ khác của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để trả lời câu hỏi của bạn và để cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn.

Phân tích

Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba để theo dõi cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Dịch vụ này thu thập thông tin như trang web bạn đã truy cập, các sản phẩm bạn đã xem và cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp cho bạn các thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý thanh toán
 • Các nhà quảng cáo và mạng xã hội, để họ có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn
 • Các cơ quan chính phủ, nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp

Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và để thực hiện các mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu giữ bảo mật.
 • Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền sửa đổi: Bạn có quyền sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền hạn chế: Bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền chuyển dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên thứ ba khác.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng gửi cho chúng tôi một email đến giaydepgenz@gmail.com

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Chúng tôi bảo mật lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các máy chủ của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia khác.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn và bảo mật, bất kể nó được lưu trữ ở đâu.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: 112 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mã bưu điện: 700000
 • Email: giaydepgenz@gmail.com
 • Hotline: 0793548223
 • Website: giaydepgenz.online
 • Fanpage: Giày Dép Gen Z

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.