Chính sách quyền riêng tư

Thương Hiệu Giày Dép Gen Z hiểu rằng quyền riêng tư của khách hàng là rất quan trọng. Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư cửa hàng Mắt kính Titan

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thanh toán và thông tin về sở thích và sở thích của bạn.
 • Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trang web bạn truy cập, sản phẩm bạn xem hoặc mua và hoạt động bạn thực hiện trên các nền tảng của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, cookie, dữ liệu sử dụng và thông tin về thiết bị của bạn.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc các đối tác kinh doanh.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc ủy quyền.
 • Gửi cho bạn thông tin marketing: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin marketing về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận thông tin marketing từ chúng tôi bất cứ lúc nào.
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các giao dịch: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các giao dịch, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng của bạn.
 • Giải quyết tranh chấp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để giải quyết tranh chấp.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ pháp luật, chẳng hạn như yêu cầu của cơ quan chính phủ.

3. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.
 • Các bên khác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên khác nếu bạn đã đồng ý hoặc nếu chúng tôi được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình. Bạn cũng có thể chọn không nhận thông tin marketing từ chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

6. Thay đổi Chính sách quyền riêng 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi cho bạn thông báo qua email.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: []
 • Email: giaydepgenz@gmail.com
 • Số điện thoại: 0793548223